ČINNOST SBORU 2013

Prohlídka pivovaru s hasiči - Pilsner Urquell

28.9.2013

7:42 Odjezd Bratřínov - Bus 314; 10:13 Plzeň hl.n. - Vlak; 11:00 Prohlídka pivovaru; 13:00 Prohlídka pivovarského muzea; 14:30 Posezení v restauraci Na Spilce; 17:00 Odjezd z Plzně - vlak; 19:33 Příjezd - Bus 314

Výlet začal v ranníchhodinách, v 7:42 hodin se účastníci sešli na autobusové zastávce v Bratřínově. Filip Jankovec, Drahomíra Jankovcová, Jan Svoboda, Lucie Čejchanová, Lukáš Čejchan, Václav Šťástka. V Bojanovicích se k nám připojil Jan Posluh s přítelkyní a na Smíchovském nádraží Petr Honc. Na Smíchovském nádraží jsme počkali na vlak EuroCity, který nám odjížděl 9:25 hodin směr Plzeň hl. n.. Výlet vlakem byl opravdu pěkný, jen výhled kazily protihlukové stěny z koridoru Praha-Plzeň. Po malé procházce jsme přišli k bráně Plzeňského pivovaru a byli přivítáni srazem motorkářů. Tak jsme vyrazili na prohlídku samotného pivovaru.

Prohlídku pivovaru jsme začali jízdou autobusem po areálu pivovaru, prohlédli jsme si plnírnu lahví a podívali se na věž bývalé vodárny na jejímž místě dříve stávala šibenice, na které byl popraven nejslavnější Chod ... Jan Kozina. Po opětovné jízdě autobusem jsme využili služby největšího osobního výtahu v ČR. Protože byl výtah z větší části prosklený, tak všichni očekávali vstup dalšími dveřmi a ani si nevšimli, že již jsou ve výtahu. Po multimediální projekci o historii pivovaru a piva jsme se společně podívali do varny, ochutnali slad a ječmen, zjistili geodetickou strukturu vrtu pro Plzeňskou vodu, samozřejmě na modelu. Okoukli původní varnou vanu, kterou za války místní zakopali a tím ji zachránily před zrekvírování.

Prohlídka byla zajímavá, jen bylo vidět, že je to náš největší pivovar a prohlídka je připravená, navštívená místa pečlivě vybraná a ochutnávka referenčního piva ve sklepě pivovaru nebyla z bezedných kelímků.

Při prohlídce pivovaru jsme si také zkusili prolézt čelem pivovarského sudu, otvorem doslova prolétl Honza a Filip, ten si to také zkusil, ale zasekl se, příčinou byla kapsa s telefonem na opasku, stačilo pár rad od průvodkyně a pomoci Vaška.

Po prohlídce pivovaru jsme došli do pivovarského muzea, kde jsme s povděkem odmítli průvodkyni vzhledem k ceně 100 Kč za osobu. Role průvodce se chopil Honza a ze zapůjčeného dokumentu nám udělal  takového průvodce, že se k nám přidal i jeden osamělý návštěvník muzea. Jako odměnu pak Honza získal od tohoto neznámého kupón na třetinku nefiltrovaného a třetinku černého piva.

Celou prohlídku jsme pak zakončili posezením v restauraci Na Spilce, kde jsme si dali opožděný oběd a jak jinak nějaké to pivko. Nákup suvenýrů. A v 17:00 hodin jsme vyrazili Mezinárodním rychlíkem EC Karel Čapek směr Smíchovské nádraží. Václav, Honza a Petr se stačili ještě vybavit na cestu lahvovým, plechovkovým pivem.

Zpět jsme vyrazili na čas, ale nakonec čekání v Radotíně zapříčinilo zpoždění, kdy hrozilo zmeškání autobusu 314. Naštěstí jeden telefon, prosba od Lucky, obměkčila srdce řidiče a tak 2min zpoždění podle jízdního řádu umožnilo pohodlnou cestu až do Bratřínova.


Smutná zpráva

Josef Chadima

* 11. 10. 1950             + 7. 9. 2013

V sobotu dopoledne 7. září 2013 nás zasáhla velmi smutná zpráva. Tento den jsme se dozvěděli o předčasném odchodu našeho bratra Josefa Chadimy. Josef Chadima, dlouholetý člen SDH Bratřínov, odešel ve věku nedožitých 63 let. Členem SDH Bratřínov byl od roku 1968. Vždy zůstal věrný naší obci a našemu sboru. Celý svůj život zasvětil práci v zemědělství. Mimopracovně byl aktivním myslivcem, v mládí hrával fotbal, ale především byl hasičem. Byl dlouholetým aktivním členem výboru sboru a podílel se na všech akcích našeho sboru.  Jeho ochota podílet se na činnosti sboru hasičů v Bratřínově, jeho dobrá nálada a dobré srdce nám, hasičům v Bratřínově, bude moc chybět. 

Děkujeme mu touto cestou za práci, kterou odvedl pro zachování a rozvoj hasičstva v Bratřínově a blízkém okolí. Poslední rozloučení s bratrem Josefem Chadimou se uskutečnilo v obřadní síni v krematoriu Motol, kde bratr Filip Jankovec, Petr Čejchan, Jiří Břečka a myslivci měli tu čest stát na čestné stráži.

Čest jeho památce!


Úklid klubovny v naší hasičské zbrojnici

11.7.2013 od 16:00 hodin

Ve čtvrtek dne 11. července před pravidelným tréninkem jsme se sešli, abychom uklidili naší klubovnu, která se nahází v hasičské zbrojnici. Bylo potřeba umýt okna, podlahu, stoly, srovnat věci. Když bylo vše hotové, odebrali jsme se k místnímu rybníku, kde byl trénink.

Dětský den v Bratřínově ( Sportovní areál )

8.6.2013 od 9:00 hodin

Dětský den se měl u nás konat 1. června, ale bohužel počasí tomu moc nepřálo, proto byl odložen o týden později a vyplatilo se. Počasí nádherné slunečné. Ve sportovním areálu v Bratřínově byl sraz v 9:00 hodin, pro děti zde byly přichystány dva skákací hrady, různé disciplíny a občerstvení. Děti si vyhrály, střílely ze vzduchovky, poznávaly přírodu, plody stromů, zvířátka v lese, házely míčem, stříkaly ze žberovky, malovaly, skákaly v pytlích a nakonec se přetahaly lanem. Po splnění všech jednotlivých disciplín, sesbírání razítek a sladkostí, byly rozdány medaile v podobě zvířátek, postaviček. Den se opravdu vydařil. Děkujeme Obecnímu úřadu Bratřínov, SDH Bratřínov, Mysliveckému sdružení. Děkujeme taktéž všem, kdo pomohli při organizaci soutěží.

Povodně - červen 2013

Povodněv roce 2013 pro náš sbor začali 1. června telefonátem sousedního sboru dobrovolných hasičů z Bojanovic, se žádostí o půjčení plovoucího čerpadla pro snížení hladiny místní požární nádrže. Velitel družstva bratr Filip Jankovec a hasič Václav Šťástka, deset minut před půlnocí, vyrazili směr Bojanovice s naloženým plovoucím čerpadlem, kanystrem benzínu a hadicemi "B". Pro dopravu použili osobní automobil velitele družstva. Po příjezdu na místo se připojili k marné snaze Bojanovických hasičů s rostoucí hladinou požární nádrže, kterou doplňoval déšť a přítoky z lesů a polí. K zásahu pak přijeli i hasiči ze Štěchovic, kteří se také připojili k marnému boji. Naštěstí pro všechny se pomocí přenosného benzínového čerpadla Štěchovických hasičů podařilo odčerpat vodu ze šachty s šoupětem odtoku z rybníka a obětavým dobrovolníkům se podařilo s použitím hrubé síly šoupě otevřít a hladina nádrže začala klesat. Ukončení zásahu bylo následující den ve 2 hodiny a 12 minut ráno. Bratr Václav Šťástka pak zůstal s Bojanovickými hasiči jako morální podpora. Je zde třeba poděkovat obsluze hospůdky Na kabinách, která pro hasiče zajistila horký čaj a místo pro promoklé hasiče a dobrovolníky.

Povodně pokračovaly a velitel družstva Filip Jankovec vyrazil do naší obce, kde po naložení ženijního nářadí vyrazil na hlídku v naší obci. První zastávkou byla požární nádrž, kde byla prokopnuta krajnice hlavní silnice z Bojanovic do Čisovic, aby voda mohla odtékat do škarpy a nerozlévala se po vozovce. Byla provedena kontrola nádrže, kde přepad fungoval bezchybně a dokázal odvést veškerou vodu. Nyní se ukázalo, že čištění odtoku má skutečně smysl a je třeba ho udržovat stále volný.  Následně byla provedena kontrola cesty kolem bytovek, kde ten den opravoval odtok vody náš velitel sboru Josef Panýrek. Další kontrola byla u domu č. p. 2 Josefa Rambouska, kde se voda vylévá ze zatrubnění a přes vjezd pokračuje pod hlavní silnicí do Bratřínovského potoka. Další zastávka byla na cestě k domům č. p. 27 Josefa Chadimy, ev. č. 113 pana Petra Čarka a č. p. 50 Jiřího Česáka. Voda se zde valila po celé šíři cesty a tak byl vyčištěn odvodňovací kanálek přes cestu, ale vzhledem k jeho velikosti a množství vody bez jakéhokoli efektu. Nakonec byla provedena kontrola Bratřínovského potoka až na osadu Askalona, kde byl cestou označen vývrat, který zasahoval až do cesty. Výjezd byl ukončen ve 3 hodiny 30minut.

Zásah pokračoval tentýž den v 7 hodin, kdy velitel družstva Filip Jankovec k zásahu povolal tyto členy: Romana Petráka, Josefa Panýrka a Jiřího Bezecného. Tito členové odstraňovali padlé stromy přes Bratřínovský potok a to za pomoci traktoru. Bylo provedeno značení vývratu dopravním sloupkem S4 a vyproštění osobního vozu ze zaplavované louky u osady Askalona. Ve stejné době hasič Jan Svoboda, na žádost pana Veseckého,odstraňoval padlý strom na obchvatu Bratřínova. Hasiči Václav Šťástka a Petr Čejchan byli posláni na obhlídku směrem k osadě Askalona, kde pomáhali s evakuací osob přes lávku rozvodněného Bratřínovského potoka. Nakonec se sešli s velitelem družstva a společně odvodňovali začátek lesní cesty směr Malá Lečice, aby bylo sníženo vymletí této cesty. V samotné obci pak probíhali práce na odvodnění cest místními dobrovolníky, kde také pomáhali členové našeho sboru.

Po hodinové přestávce byli povoláni členové Filip Jankovec,Václav Šťástka a Josef Marhoul, kteří pomáhali při odvodňování cest a následně uvolňovali naplavených hrází na strouze od požární nádrže, kde voda zaplavovala obchvat Bratřínova. Na žádost sestry paní Rouskové bylo provedeno odčerpání vody ze sklepa u paní Rouskové, která odčerpávala vodu ze sklepa pomocí dvouelektrických čerpadel.  Vzhledem k vybavení JSDH bylo použito plovoucí čerpadlo, které vodu ze sklepa odčerpalo, ale voda do sklepa prýštila dál. Vzhledem k použití benzinového čerpadla ve sklepě, byl zároveň odsáván vzduch ze sklepa pomocí vysavače.Odčerpání bylo provedeno i ve večerních hodinách, kdy odčerpávání dokončil JanSvoboda.

Při čerpání sklepa u paní Rouskové jsme byli požádání velitelem JSDH Sloup na pomoc při monitoringu v obci Měchenice, kde jsme s místními dobrovolníky monitorovali hladinu Vltavy a Bojovského potoka do 7 hodiny ranní. Zasahující členové Filip Jankovec, Jiří Bezecný, Josef Marhoul,Václav Šťástka a Petr Čejchan. Hlídka byla rozdělena na dvě skupiny, kdy první skupina hlídkovala do 3 hodin v noci a pak odjela směrem k domovu a ráno pak do svých zaměstnání. Druhá pak hlídkovala do 7 hodiny ranní.

V průběhu povodní byla nabídnuta pomoc jak JSDH Sloup,tak i obci a hasičům z Davle i Štěchovic. Návrhy na okamžitý výjezd na pomoc nebyly realizovány a to z důvodu operativní domluvy se zástupci hasičů a obce Davle, kdy v ten okamžik byla ochranná opatření realizována, a čekalo se na další vývoj situace. V ten okamžik bychom stejně stáli a koukali na hladinu Vltavy, co řeka udělá.  Tak byla stále připravená čerstvá pracovní síla k vystřídání na případné očekávané práce, které hrozily se slibovanými dalšími přívalovými dešti. Naštěstí se přívalové deště nekonaly a tak nás Davelští hasiči požádali o pomoc až přinásledné likvidaci škod po povodni.

Přesně jak říkali hasiči z Davle, tak opadla vlna dobrovolníků a při odklízení škod byla dobrá každá ruka. První sobotu 8. června jsme jako čtyřčlenné družstvo vyrazili na pomoc do obce Davle. Sešlo se nás několik sborů a tak se postupně prováděly práce při odklízení povodní jako vyklizení sklepů, čištění trafostanic, splachování bahna z cest, čerpání vody ze zahrad a sklepů. Vzhledem k našemu vybavení jsme vyčistily pomocí plovoucího čerpadla parkoviště u hřbitova, odčerpali vodu ze dvou zahrad a vyklidili jeden sklep. Zasahující členové byli Filip Jankovec, Jiří Bezecný, Pavel Kohák a Petr Čejchan.

V neděli následující den, jsme opět vyrazili do Davle, kde jsme pomáhali při kácení převislých stromů u vlakové zastávky Petrov. Po obědě jsme vyrazili na průzkum v chatové oblasti Davle Sázava, kde jsme měli místním obyvatelům pomoci s odčerpáním vody ze zahrad. Naše pomoc již nebyla třeba, odčerpání již bylo provedeno vlastními silami pomocí elektrických čerpadel.

Povodně ukázaly nedostatečné vybavení naší jednotky tak, aby byla platná pomoc při podobných pohromách, ale i tak se dá říci, že námi nabídnuté svaly byly také něco platné a snad jsme i trochu pomohli jednotce dobrovolných hasičů ve Sloupu a Davli.

Nakonec bych chtěl poděkovat všem zúčastněným hasičům, všem dobrovolníkům a zástupcům obce za pomoc při povodních v roce 2013.

Dnes s odstupem času musím uznat,že informovanost mezi hasiči a zástupci obce nebyla dokonalá, ale většina takovou situací prošla poprvé a i tak vše proběhlo hladce.

Starosta SDH Bratřínov Filip Jankovec

Pálení čarodějnic

30.4.2013 od 20:00 hodin

Filipojakubská noc aneb pálení čarodějnic v Bratřínově se vydařilo. SDH Bratřínov spolu s obcí se již tradičně o tuto akci postarali. Ve Sportovním areálu Bratřínova se slétlo mnoho malých čarodějnic a čarodějů. Hranice s tou největší čarodějnicí plála po osmé hodině večerní.

Naše první HASIČSKÁ ZABIJAČKA

9. března 2013 od 6:00 hodin

V sobotu jsme uspořádali Hasičskou zabijačku. Příprava na tuto událost začala již v pátek, kdy jsme připravili veškeré potřebné vybavení a postavili stan pro případnou nepřízeň počasí. V sobotu jsme začínali ráno v 6 hodin, zatopili pod kotli a umyli všechny potřebné nádoby. Po přivezení prasete, tedy prasnice, mohla začít samotná zabijačka. Nejdříve bylo nutné prasnici podrbat a pak už jen … Pak to šlo ráz na ráz, odkrvit, zchladit, napařit, zavěsit. No nemá smysl Vám zde popisovat průběh zabijačky. Jak šel čas tak přicházeli další bratři a sestry. Ovárek upoutal pozornost všech natolik, že ostatní práce šla na chvilku stranou. Jitrničky, tlačenky, polévka všechno bylo vynikající. Při obecném veselí jsme propluli celou zabijačkou, na které zahynul jeden soudek chmelového moku, nějaká ta přinesená lahvinka a již zmíněná prasnice. Konec se blížil a tak začínal boj s horami nádobí - byl zahájen útok na mastnotu a s panem JARem jsme to zvládli. Po setmění jsme se rozloučili s vidinou nedělního úklidu a hezky prožité soboty. V neděli odpoledne jsme udělali posledním tečku po zdařené zabíječce a to úklidem v domečku. Počasí nám v sobotu zcela nepřálo. Ranní mlha se v průběhu dne změnila ve dvě drobné přeháňky, ale vše bylo možné dělat venku. Neděle byla krásně slunečná, ideální počasí na úklid a tak nám vlastně počasí nakonec přece jen přálo. Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným, kteří přiložili ruku ke společnému dílu. Všem, kteří podpořili tuto akci materiálně, technicky i finančně a hlavně NAŠEMU ŘEZNÍKOVI Láďovi, bez jehož šikovnosti a dobré nálady by nedopadla zabijačka s takovým úspěchem.

Masopustní průvod

2.3.2013 od 12:00 hodin

Obec Bratřínov pozvala všechny již tradičně do masopustního průvodu, který se konal v sobotu 2. března 2013. Sraz všech masek byl před hospůdkou U Holinků v Bratřínově, ve 12:00 hodin. Masopustní průvod pak vyšel za doprovodu hudby Třehusk do ulic Bratřínova. Tradičně jsme viděli Krakonoše, který sestoupil ze svých hor a navštívil naše Brdské lesy, medvěda, smrtku, vodníka, který nesl košík plný tulipánů, bílou paní a spoustu dalších maškar. Zkrátka masopustní průvod byl plný zábavných kostýmů. Průvod byl ukončen střelením medvěda.

Výroční valná hromada za rok 2012

 4. ledna 2013 od 19:00 hodin

Tak jako každý rok, tak se i letos konala Výroční valná hromada našeho sboru. Jeho místo konání byla opět vybraná Hospůdka U Holinků. Účast našich členů byla vskutku hojná a zúčastnili se i členové okolních hasičských sborů. A to z Davle, Sloupu, Hvozdnice, Senešnice, Velké a Malé Lečice. Dále pak starostka 9. okrsku Svatava Chrastilová, za Myslivecké sdružení jednatel pan Jiří Borovička. Obecní úřad Bratřínova reprezentovala osobně paní starostka Alena Česáková a paní místostarostka Dagmara Holková. V průběhu jednání došlo na tradiční zprávy o činnosti sboru a jeho hospodaření. Nastínili jsme si i rovněž plány do budoucna. Hlavním bodem programu byly volby nového výboru SDH. Na vlastní žádost odstoupil po 27 letech z funkce starosty sboru bratr Jan Svoboda a nově byl zvolen starostou bratr Filip Jankovec. Volby proběhly celkem hladce a nový, částečně omlazený výbor byl jednomyslně zvolen. Odcházejícím členům bratru Janu Svobodovi, sestře Monice Panýrkové a bratru Josefu Chadimovi byly předány věcné dary. Toto poděkování bylo zakončeno přípitkem, který pronesl bratr Ladislav Malčánek. V následné diskuzi se dostali ke slovu i naši hosté, přání hodně sil do další práce jsme slyšeli od zástupců jednotlivých hasičských sborů. Po ukončení Výroční valné hromady se podával výborný gulášek a samozřejmě pokračovala i společenská zábava, k tanci a poslechu hrála kapela Malý Fernet.

Poděkování patří všem