ČINNOST SBORU 2012


Schůze hasičů

18.12.2012 od 19:00 hod.

Dne 18. prosince od 19:00 hodin se konala schůze hasičů v naší hasičské zbrojnici.

Rozsvícení vánoční stromku

6.12.2012

Schůze hasičů

30.10.2012 od 19:00 hod.

Dne 30. října od 19:00 hodin se konala schůze hasičů v naší hasičské zbrojnici.

Posvícenská zábava

20.10.2012 od 20:00 hod.

Jednou z posledních akcí sboru v tomto roce bylo uspořádání tradiční posvícenské taneční zábavy. Letos připadala na sobotu 20. října a tradičně jsme ji pořádali v sále v hospůdce U Holinků. K tanci a poslechu nám hrála kapela Malý Fernet.

posezení na hřišti - loučení se sezónou 2012

6.10.2012 od 16:00 hod.

Slavnostní ukončení soutěžní sezóny 2012

Dětský den

3.6.2012 od 9:00 hod.

Už v ranních hodinách jsme se sešli, abychom spolu s obcí a myslivci připravili v sportovním areálu Bratřínov ,,Dětský den,,. Úkolu pro děti bylo hodně. Skákaly v pytlích, přetahovaly se lanem, poznávaly lesní zvěř, střílely se vzduchovky, házely míčem, kreslily a spoustu dalších věcí.. Za každý splněný úkol dostaly razítko a sladkost. Občerstvení zajistila obec, podávalo se pivko, buřtíky, zmrzlinka, limonáda. Na závěr provedli SDH Bratřínov požární útok. Den se vydařil, bylo krásné počasí a děti měly radost.

 

MŠE SVATÁ KE CTI SVATÉHO FLORIÁNA

5.5.2012 od 16:00 hod.

V sobotu 5. května 2012 se u hasičské zbrojnice v Bratřínově sešli hasiči, zástupci sborů dobrovolných hasičů z Davle, Bojanovic, Senešnice, Buše, Slapy a samozřejmě Bratřínova, aby oslavili svátek Svatého Floriána patrona hasičů. V 16:00 hodin vyšel slavnostní průvod v čele se starostou SDH Bratřínov Janem Svobodou ke kapličce a dále k autobusové otočce. Zde byla sloužena mše svatá za všechny hasiče a byla zde posvěcena požární stříkačka (PS 16), štěchovickým farářem Pawlem Adamem Debekem. Po skončení mše odešel celý průvod do místní hospůdky ,, U Holinků,,,kde od 18:00 hodin vyhrávala kapela Malý Fernet. I přesto, že po celou dobu průvodu i mše pršelo, se akce velmi vydařila.

 

Pálení čarodejnic a stavění máje

30.4.2012 od 20:00 hod.

Rok se s rokem sešel a byl tu opět 30. duben a tradiční slet čarodějnic. Tato tradice se u nás v obci drží již po mnoho let a posledních několik let pořádá akci při této příležitosti naše SDH. Letos nám, oproti loňskému roku, počasí celkem vyšlo, sluníčka jsme se sice příliš nedočkali, ale ani déšť nás nepostihl. Nejen díky počasí, ale i díky hojnému počtu lidí se tato akce velmi vydařila. Rádi bychom tímto poděkovali všem, jenž se na její přípravě podíleli.

 

Jarní brigáda SDH Bratřínov

21.4.2012 od 8:00 hod.

V sobotu 21.dubna 2012 proběhla brigáda členů SDH pro zvelebení obce před připravovanou Mší svatou, která se bude konat 5.5.2012 od 16 hodin.

Brigáda začínala od 8 hodin a nakonec skončila ve 13:30 hodin. Na brigádě se nás sešlo 7 a postupem času jsme se rozrostli na 10ti člennou jednotku. V rámci brigády jsme uklidili travnatou plochu okolo otočky autobusu, otočku zametli, obrousili a natřeli autobusovou čekárnu a lavičky. Také jsme vyčistili vývěsní tabuli a uklidili zbytky plakátů, které se povalovaly v okolí tabule. Ještě jsme obrousili, natřeli lavičky u hasičské zbrojnice, dveře a okap u "moštárny", odstranili mech a pampelišky v prostoru před bývalým barem. Jako poslední byla odvezena hromádka listí pod kapličkou, která zbyla po shrabání podzimního listí, které spadlo po podzimní brigádě obce. Přestože by se mohlo zdát, že se toho zase tolik neudělalo, tak je třeba si uvědomit, že práce bylo dost, vždyť jen broušení trvalo několik hodin, zametení otočky také není snadná práce a vytrhání všech sponek z vývěsní tabule také dalo pěknou fušku.

Tímto bych rád poděkoval Obecnímu úřadu za zajištění všeho potřebného pro broušení a nátěr. Dále bych rád poděkoval všem brigádníkům, bez kterých by se tolik práce ani nezvládlo. Nakonec bych poděkoval našemu starostovi, který se skutečně staral a zajistil pro brigádníky buřtíky a zlatavý mok.
Ještě jednou všem veliké díky a to nejen za hasiče, ale i za Obecní úřad. ,,Filip Jankovec,,

 

Masopustní průvod

25.2.2012 od 12:00 hod.

V sobotu 25. února se konal Bratřínovský masopust. Sraz všech maškar byl ve 12:00 hodin před hospůdkou ,,U Holinků,,. Den se vydařil, bylo krásné počasí, tak se vyšlo do ulic Bratřínova, chodilo se od domu k domu, vyhrávala kapela, tančilo se. Vodník všem rozdával krásné žluté tulipány uvázané s břízou. Masopustní veselí se ukončilo porážkou medvěda před hospůdkou ,, U Holinků,,.

 

Výroční valná hromada za rok 2011

6.1.2012 od 19:00 hod.

V pátek 6. Ledna od 19:00 hodin se uskutečnila Výroční valná hromada SDH Bratřínov za rok 2011 v hospůdce ,, U Holinků,,. Po schůzi následoval klasický gulášek s rohlíkem a zábava.